Din fericire, exista şi în România o legislaţie care oferă şansa la muncă şi integrare  socială persoanelor cu dizabilităţi. 

Conform Legii 448/ 2006 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.

Dacă această condiție nu este realizată, companiile/ instituţiile cu peste 50 de angajaţi:

  1. fie plătesc, lunar, la stat, o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap,
  2. fie plăteasc, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, și cu restul de 50% pot să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse și/ sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.

Astfel, este încurajată angajarea celor care, datorită unor probleme de sănătate, au unele dintre abilităţi sau capacităţi reduse într-o oarecare măsură.

Există şi facilităţi pentru angajatorii care fac asta, cum ar fi: sprijin financiar pentru adaptarea locului de muncă sau pregătirea profesională a persoanelor cu dizabilităţi.

Asociaţia Esperando, cu activitate de peste 21 de ani în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, are o unitate protejată autorizată – Secţia „ABILITAS” (Autorizaţia nr. 222/ 11.08.2021, Ordin nr. 1451/ 11.08.2021 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale).

Să faci bine e atât de uşor!

Autorizație Abilitasaici