În cadrul Centrului Esperando serviciul de intervenție este bazat pe o colaborare foarte strânsă între specialiști și familie. Aceștia trebuie să coopereze pe întreg parcursul terapiei, de la evaluare și până la integrarea copilului/ persoanei în comunitate.

Terapia de recuperare nu se referă exclusiv la programul aplicat de specialiști în cadrul centrului, ea se extinde și în viața de zi cu zi a copilului, devenind un mod de viață.

Intervenția de recuperare presupune:

Evaluarea :

  1. abilităților cognitive- se referă la capacitatea copilului/ persoanei de procesare a informației, în principal: atenția, memoria, categorizarea, planificarea și rezolvarea de probleme;
  2. abilităților de comunicare: limbajul (exprimare și comprehensiune);
  3. abilităților motrice: vizează fluența și controlul mișcărilor mușchilor corpului ( motricitatea grosieră și motricitatea  fină);
  4. abilităților sociale: abilitățile copilului/ persoanei de a-și modela comportamentul, pentru a realiza interacțiuni sociale funcționale cu ceilalți;
  5. abilități/ competențe de autonomie personală: capacitatea de a rezolva independent probleme;
  6. Stabilirea unui plan de lucru/ intervenție
  7. Reevaluarea/ evaluarea periodică și adaptarea planului de intervenție potrivit nevoilor persoanei/ copilului.
  8. Consilierea părinților/ aparținătorilor, privind planul de lucru, metodele de lucru, progresul copilului, sau  orice schimbare apare pe parcursul procesului terapeutic.

Părintele poate participa ori de câte ori dorește la terapie, beneficiind și de îndrumare/ învățare a modului în care să lucreze acasă cu copilul.

Un lucru foarte important este ca, pe întregul proces terapeutic nu ne concentrăm pe afecțiunea/ dizabilitatea persoanei, ci pe potențialul acesteia.

Educaţie şi dezvoltare intelectuală:

– educaţie adaptată, non formal şi informală,

– psihoterapie,

– consiliere psihologică pentru pacient şi familie,

– DVI – formarea deprinderilor de viaţă independentă,

– activităţi ludice, meloterapie şi artterapie,

– terapie prin activităţi manuale şi creative (terapie ocupaţională),

– consiliere pentru părinţi.