DIZABTECH – NOI OPORTUNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Asociația Esperando implementează în județul Maramureș proiectul Dizabtech, care are scopul de a facilita accesul tinerilor cu dizabilități la informație și tehnologii informaționale, dar și de a stimula voluntariatul în rândul tinerilor.

Ideea de proiect s-a născut din necesitatea de îmbunătățire a calității vieții tinerilor cu dizabilități prin diferite activități din domeniul artei și al tehnologiei.

Deoarece domeniul IT este necunoscut/ prea puțin cunoscut pentru persoanele cu dizabilități, dorim ca prin intermediul acestui proiect să îi inițiem în acest domeniu, pentru a-i ajuta să își dezvolte abilitățile, pentru a comunica mai bine, dar și în scop terapeutic, ca recuperare motrică și emoțională.

Echipa de proiect și partenerii din cadrul acestuia au pregătit activități variate care să ducă la creșterea capacității de comunicare a tinerilor cu dizabilități utilizând tehnologia, dar și să dezvolte solidaritatea, și să promoveze toleranța între tineri, în special pentru a stimula coeziunea socială.

La acestea vor participa tinerii de la Esperando, dar și cei de la partenerii din proiect: Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Griviței, Colegiul de Arte Baia Mare, Facultatea de Litere – Centrul Universitar Nord Baia Mare, voluntari și specialiști.

Printre activități se regăsesc:

  • ”Caravana – Oameni speciali”: întâlniri cu tineri și cadre didactice din școlile partenere în proiect cu scopul de informare, conștientizare și implicare a tinerilor în procesul de combatere a intoleranței cu privire la tinerii cu dizabilități și integrarea acestora în viața comunității.
  • Ateliere IT adaptate: cu scop terapeutic, dar și psihoeducațional, realizându-se pentru fiecare beneficiar un plan de lucru individualizat, personalizat în funcție de o evaluare in- ițială. Se urmărește ca beneficiarii să dobândească și să-și dezvolte abilitățile de comunicare, atât de necesare în societate – citit, scris, îmbunătățirea comunicării și relaționării cu alte per- soane – dialog, să inițieze o conversație. Ei vor învăța lucruri noi, de actualitate, ceea ce le va aduce un plus de încredere în propriile forțe, le va crește motivația în implicarea în activitățile desfășurate, dobândind noi compe- tențe. În completare, pentru a obține rezultate bune și pe partea motorie, vor fi folosite și echipa- mentele virtuale pe care Asociația Esperando le are în dotare.
  • Ateliere de artă – vor avea loc activități de artă (pictură, creație, meșteșuguri etc.) în Centrul Esperando, dar și o acțiune exterioară de socializare si integrare în comunitate, o vizită de 3 zile în județul Maramureș, în câteva puncte culturale de maximă atracție turistică.

Acest proiect a fost realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș.